تحویل ۱.۷ میلیون واحد مسکن مهر در کشور

احمد اصغری مهرآبادی از تحویل یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون به متقاضیان این بخش خبر داد.

احمد اصغري مهرآبادي در جلسه مسكن و شهرسازي مازندران با بيان اينكه براي تكميل و جمع شدن پروژه مسكن مهر همه بخش هاي بايد كمك كنند اظهار داشت: تاكنون يك ميليون و ۷۵۰ هزار واحد مسكن مهر تحويل داده شده است و بخش عمده آن در اين دولت تحويل متقاضيان شده است.

وي با اظهار اينكه به طور متوسط سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسكن مهر تحويل شده است يادآور شد: پروژه هاي باقيمانده بايد سريعتر تحويل شود و اگر همه دستگاه ها به طور جدي كمك مي كردند تاكنون تحويل مي شد.

مهرآبادي خواستار استفاده از ظرفيت استانداري ها براي تكميل مسكن مهر در كشور شد و گفت: اين به آن معنا نيست كه وزارت راه و شهرسازي خود را كنار بكشد بلكه تاكنون ۴۰ ميليارد تومان يارانه به بخش مسكن تزريق شده است.

معاون وزير راه و شهرسازي افزود: در لايحه بودجه سال آينده نيز كمك هايي براي بخش مسكن درنظر گرفته شده و اين بخش مورد تصويب قرار گرفته است و پيشنهاد داديم از محل فروش اراضي اعتبار مورد نياز براي تكميل پروژه ها تامين شود.

وي خدمات زيربنايي، رونمايي، فاضلاب و غيره را از جمله مسائل فراروي مسكن مهر در مازندران بيان كرد و گفت: براي بحث فاضلاب ۱۷ ميليارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.

مهرآبادي درباره خدمات روبنايي مانند مدرسه، مسجد، كلانتري، درمانگاه و غيره اظهار داشت: اين خدمات در برخي مناطق مورد توجه قرار گرفته است.

وي از پيگيري براي جذب هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح هاي خدمات در مسكن مهر خبر داد و گفت: پروژه هاي مسكن مهر تا پايان سال ۹۸ بايد جمع و تكميل شود.

گزارش اشکال Top