تعرفه خدمات ارم21

سپردن ملک

سپردن ملک برای اشخاص و آژانسهای املاک بدون هزینه است

جستجوی ملک

جستوی ملک برای اشخاص و آژانسهای املاک بدون هزینه است

آگهی ویژه ملک

هزینه درج ملک به صورت ویژه در ارم21

150،000ريال برای 15روز

200،000ريال برای یک ماه

وب سایت اختصاصی املاک

هزینه وب سایت یکبار دریافت می شود، هزینه دامین و فضا سالیانه است

هزینه طراحی و پیاده سازی وب سایت 6،900،000 ريال

هزینه فضا و دامین(ir) به مدت یکسال بر روی سرور اختصاصی 1،900،000ريال

نرم افزار املاک

هزینه نرم افزار یکبار دریافت می شود، پشتیبانی سال اول رایگان است سالهای بعد هر سال 1،900،000ريال

5،900،000 ريال

ماژول مالیاتی املاک

هزینه ماژول مالیاتی یکبار دریافت می شود، سال اول رایگان است سالهای بعد هر سال 600،000ريال

1،500،000 ريال

نرم افزار اندروید املاک

هزینه نرم افزار یکبار دریافت می شود، پشتیبانی برای سالهای بعد هم رایگان هست، برای بروزرسانی های جدید ممکن است هزینه دریافت شود.

1,100،000 ريال

عضویت آژانسهای املاک در ام21

آژانسهای عضو ارم 21، دارای صفحه ویژه ای در ارم21 خواهند بود که امکان جستجوی ملکها را به آنها می دهد، همچنین لینک فالو مستقیم از ارم21 دریافت می کنند.

شش ماه 900،000ريال یکساله 1،900،000ريال
گزارش اشکال Top